نمایش دادن همه 5 نتیجه

نمایش 9 24 36

فیلتر اسکرین خود شوینده

 

 

فیلتر دیسکی بلند

شـرح کـالا :
فیلترهای دیسکی دارای شیارهای فوق العاده باریک روی دیسک های پلاستیکی بوده ، که ذرات و مواد معلق آب را گرفته و تا زمان انجام فرآیند شست و شو ،این ذرات را درخود نگه میدارد و درحین عملیات شست و شو ذرات از بین شیارهای دیسک ها تمیز میشوند .

فیلتر دیسکی دو قلو

شرح کالا :
فیلترهای دیسکی دارای شیارهای فوق العاده باریک روی دیسک های پلاستیکی بوده ، که ذرات و مواد معلق آب را گرفته و تا زمان انجام فرآیند شست و شو ،این ذرات را درخود نگه میدارد .
درحین عملیات شست و شو ذرات از بین شیارهای دیسک ها تمیز میشوند .

فیلتر دیسکی کوتاه

شرح کالا :
فیلترهای دیسکی دارای شیارهای فوق العاده باریک روی دیسک های پلاستیکی بوده که ذرات و مواد معلق آب را گرفته و تا زمان انجام فرآیند شست و شو ،این ذرات را درخود نگه میدارد .
درحین عملیات شست و شو ذرات از بین شیارهای دیسک ها تمیز میشوند .

مینی فیلتر

شـرح کـالا :

فیلترهای دیسکی دارای شیارهای فوق العاده باریک روی دیسک های پلاستیکی بوده ، که ذرات و مواد معلق آب را گرفته ،تا زمان انجام فرآیند شست و شو ،این ذرات را درخود نگه میدارد و درحین عملیات شست و شو ذرات از بین شیارهای دیسک ها تمیز میشوند .

فیلتـرهای مینـی یا کوچک که اصطلاحا به فیلترهای دیسکی و یا توری با ارتفاع کم ( حداکثر30 تا 40 سانتیمتر ) گفته می شود، دارای اجزایی کوچکتر از فیلترهای متوسط بوده و دارای قیمتی ارزان تر می باشند.